ohjelma ja taiteilijat 2018

PERJANTAI / FRIDAY 16.11.2018 / Ylioppilasteatteri

Lihaa Tilassa
Duo Bold Absurdium
TRIOT
Modulator

Lihaa Tilassa
Aino Ojanen, Matilda Aaltonen, Nadja Pärssinen, Olli Niemitalo (vierailija)

33923842_1694705773945478_3987095879784857600_n

Lihaa Tilassa on vuonna 2014 perustettu helsinkiläinen improvisaatioryhmä, joka tutkii vapaata liike- ja musiikki-improvisaatiota esityskontekstissa. Ryhmän jäseniä ovat tanssitaiteilijat Matilda Aaltonen, Aino Ojanen ja Nadja Pärssinen sekä äänitaiteilijat Joonatan Aaltonen ja vierailijajäsen Olli Niemitalo. Useamman vuoden aktiivisen työskentelyn kautta ryhmälle on muodostunut ominainen tapa kuunnella toisiaan ja liikkua tilassa yksikkönä ja he pyrkivät myös jatkuvasti haastamaan itseään esiintymällä erilaisissa tiloissa ja ympäristöissä. Tähän mennessäryhmä on esiintynyt väestönsuojassa, galleriassa, teatterissa, kahvilassa, kirjastossa, sekä Talvipuutarhassa. Improvisaatio on Lihaa tilassa- ryhmälle kiehtova, rajoja rikkova ja monipuolinen esiintymisen muoto, jonka mahdollisuudet inspiroivat heitä pohjattomasti. Improvisaatioryhmän Lihaa Tilassa toimintaa vuonna 2018 tukee Helsingin kaupunki.

Duo Bold Absurdium
Nina Viitamäki, Anna-Maija Terävä, Soile Lahdenperä

Duo Bold Absurdium
Picture by Laura Katariina Rämö

Duo Bold Absurdium on tanssi-improvisaatioon perustuva teos, jonka esityskerrat ovat aina uusia, rohkeita ja absurdeja matkoja yleisön kanssa. Teos on huumorin ja vakavuuden omituinen liittouma, hirveän hauska ja hirveän surullinen ja pitää sisällään paljon melua ja vielä enemmän hiljaisuutta. Teoksessa tanssivat Nina Viitamäki ja Anna-Maija Terävä, jotka ovat pyytäneet teoksen ohjaajaksi ja liikkeelliseksi suunnanantajaksi koreografi Soile Lahdenperän.

Teoksen parissa on työskennelty jaksoittain vuodesta 2017 lähtien ja teosta esitetty Annantalossa Helsingissä keväällä 2018. Esitykset jatkuvat Annantalossa helmikuussa 2019. HETKI-festivaalilla teoksesta nähdään tiivistetty 30 minuutin versio.
Teosta ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Helsingin kaupunki.
https://www.facebook.com/duobold/

TRIOT
Elina Hauta-aho, Kaisa Kukkonen ja Heini Nukari

DSC_3332bwWeb
Picture by Aura Nukari

TRIOT tuli yhteen elokuussa 2017 Kaisa Kukkosen aloitteesta ja esiintyi improvisaatioillassa Galleria Forum Boxissa Helsingissä. Työskentely yhdessä oli antoisaa, ja ryhmä jatkoi yhteistyötä säännöllisin tapaamisin. TRIOT työskentelee jokaisen jäsenen mukanaan tuomien kehollisten näkökulmien inspiroimana: Hauta-aho on viime aikoina työstänyt empatiaa ja vapautta kehollisena harjoituksena, Nukari on pitkään työskennellyt kehon ja äänen yhteyden kanssa ja Kukkonen työstänyt paljon musiikki- ja tanssi-improvisoinnin yhteyksiä sekä kontakti- improvisaatiota. Työskentelyssään TRIOT kehittää tanssi-improvisaatiota omana vahvana tanssitaiteen alueenaan ja esitysmuotona sekä pyrkii ymmärtämään ja viemään yhdessä pidemmälle jokaisen mukanaan tuomia näkökulmia.

Modulator
Juan de Dios Magdaleno – elektronics, Alejandro Montes de Oca – elektronics

IMG_1412

Elektroninen duo, joka luo ääniaaltoja ja musiikkia reaaliaikaisesti yhdistäen moderneja analogisia sekä digitaalisia soittimia. Duon ääntä voi kuvailla “akateemisen” elektroakustisen musiikin ja yleisesti tunnetun elektronisen musiikin yhdistelmänä. Musiikki on rytmisten elektronisten pulssien, harmonioiden ja samplejen tutkimusmatkaa, joka liikuttaa kuulijan mieltä ja kehoa.

 

LAUANTAI / SATURDAY 17.11.2018 / Esitystaiteen keskus

Hetki Sessions -työpajat ammattilaisille / Hetki Sessions – workhops for professionals

Tervetuloa jakamaan, tekemään ja keskustelemaan yhdessä improvisaation eri olomuodoista, tavoista ja näkökulmista! Lyhyissä ja intensiivisissä HETKI Sessions -työpajoissa työskentelytapojaan improvisaation parissa jakavat vuorollaan Jouni Järvenpää, Mirva Mäkinen, Improvisaatioryhmä Lihaa tilassa sekä TRIOT. Työpajojen osallistujat voivat halutessaan improvisoida lyhyitä välähdyksiä illan keskustelun open stage -osiossa. Työpaja on suunnattu liikkeen ammattilaisille.

Welcome to share, do and discuss about different experiences and points of view on improvisation! In these short and intense Session -workshops sharing their ways of working are Jouni Järvenpää, Mirva Mäkinen, Improvisation group Lihaa tilassa and TRIOT. It is possible for the workshop participants to perform at the Open stage later in the evening. The workshops are aimed for professional movers or movement practitioners.

14:00-14:45 Jouni Järvenpää
Katse ja suunnitelma: Jouni Järvenpään minityöpajassa tunnustellaan katseen ja hetkessä syntyvien suunnitelmien yhteyttä ja erilaisia yhteispelimahdollisuuksia yksinkertaisten ja/tai monimutkaisten harjoitteiden kautta.

15:00-15:45 Mirva Mäkinen
Kontakti-improvisaatio on kommunikaatiota kahden tai useamman liikkuvan kehon välillä. Tanssijoiden liike on suhteessa fyysisiin lainalaisuuksiin kuten painovoimaan, liikevauhtiin ja kitkaan.

16:00-16:45 Lihaa tilassa
Työskentelyssä tärkeitä teemoja ovat liikkeen ja äänen vuorovaikutus, kohtaaminen liikeessä, toisten kuunteleminen ja heistä vaikuttuminen kuitenkin tehden myös rohkeita itsenäisiä valintoja. Lihaa tilassa pyrkii esiintymään jatkuvasti erilaisissa tiloissa, joten olennaista on myös tilasta inspiroituminen ja sen ottaminen kokonaisvaltaisesti huomioon.

17:00-17:45 TRIOT / Heini Nukari
Liike ja ääni: TRIOT tarjoaa äänellis-liikkeellisen näkökulman improvisaatioon. Miten oma ääni voi inspiroida liikettä ja miten liike tukee kehollista ääntä? Miten ne soivat yhdessä?

18:30-20:30 Keskustelu / Discussion + Hetki sessions open stage
Moderointi / Moderated by Pia Lindy
Vapaa pääsy / Free entrance

Jouni Järvenpää

Valkoinen_valas_Maija_Kurki
picture by Jussi Virkkumaa

Jouni Järvenpää (s.1977) valmistui Amsterdamin taidekorkeakoulun School for New Dance Developmentista koreografiksi v. 2002. Järvenpään viime vuosien teoksia ovat mm. The End (2017), Skarabee (2017), Hertzsprung (2016), Random (2016), FOAD ja minä (2016), 53 tanssia vuonna 2015, Valkoinen valas (2015), Rhinoceros (2014), Eyes like ears (2014), Improvisation in the Institut of Intuition (2014), Kitka ja kuusi muuta (2014), Hypatia (2013), Kiotoko? (2013) ja El Bimbo (2012).

Mirva Mäkinen

Mirva Mäkinen

Mirva Mäkinen (s. 5.8.1974) valmistui (MA) tanssijan koulutuksesta Teatterikoulusta vuonna 2000, jota ennen valmistui Jyväskylästä fyysisen koulutuksen linjalta. Keväällä 2018 hän väitteli taiteen tohtoriksi aiheesta: Taiteellinen tutkimus kontakti-improvisaation arvoista somaesteettisen esityksen kehyksessä.Vuodesta 2000 hän on toiminut tanssinopettajana, koreografina ja luennoitsijana Kallion ilmaisutaidon lukiossa. Hän opettaa ympäri maailman kansainvälisillä kontakti-improvisaatio-festivaaleilla. Mirva on työskennellyt monien koreografien kanssa: Karttunen Kollektiv (koreografi Jyrki Karttunen), Uuden sirkuksen ryhmä Circo Aereo, koreografi Joona Halonen, Echo Echo Dance Company (Irlanti), yhteistyötä Frey Faustin sekä Joerg Hassmannin kanssa. Tällä hetkellä hän työskentelee koreografi Valtteri Raekallion kanssa.

Pia Lindy 

Pia Lindy

Tanssija, koreografi Pia Lindy (s. 20.11.1968) on valmistunut Amsterdamin teatterikoulun The School for New Dance Development -laitokselta 1995 ja toteuttanut useita esitys- ja yhteistyöprojekteja eri taiteilijoiden ja toimijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. Hän on ohjannut tanssi- ja liiketyöpajoja eri oppilaitoksissa ja niiden ulkopuolella sekä toiminut taiteellisissa työryhmissä ja organisaatioissa. Työssään Lindy on pohtinut yhteiskuntaan, tanssiin ja taiteeseen sidottuja odotuksia ja arvoja. Mitä tanssi/taide kertoo tai mitä sen pitäisi olla? Lindy on syventynyt improvisaatioon ja prosessikeskeisyyteen työskentely- ja esitysmuotona sekä toimintaan erilaisissa ympäristöissä ja konteksteissa.

 

SUNNUNTAI / SUNDAY 18.11.2018 /  Maunula-talo

Todellinen kollektiivi
Vivarium kollektiivi
Obvious Unexpected

TODELLINEN KOLLEKTIIVI
Raisa Vennamo, Leena Gustavson, Jukka Gustavson, Annika Sarvela, Erja Asikainen

Todellinen Kollektiivi 2017

Todellinen Kollektiivi aloitti säännöllisen toimintansa 2015 jäseninään kokeneet tanssitaiteilijat Erja Asikainen, Leena Gustavson, Annika Sarvela ja Raisa Vennamo. Ryhmän työskentelyn lähtökohtana on tanssin ilo ja yhdessä tekeminen ja työmuotona on improvisaatio. Ryhmä esiintyy siellä ja täällä kevyellä tuotantomallilla, valmiina muotouttamaan tekemistämme tilanteiden mukaan.

VIVARIUM KOLLEKTIIVI
Linda Priha, Elina Hauta-aho,  Eero Savela

43681821_282412305719510_8960481654216851456_n
Picture: Jussi Tuokkonen

VIVARIUM KOLLEKTIIVI keskittyy hetken koreografian kehittämiseen. Ryhmän muodostaa kolme tanssitaiteilijaa sekä muusikko. Heidän kokemuksensa erilaisista improvisatorisista ja paikkasidonnaisista teoksista on laaja. Vivarium kollektiivi syntyi tarpeesta voida tanssijana yhä enemmän itse valita missä, miten ja kenen kanssa työskennellä. Vivarium työskentelee sekä itsenäisesti että kutsumalla koreografeja, ohjaajia, suunnittelijoita sekä muusikoita jne työskentelemään kanssaan kuhunkin produktioon.

Vivarium Kollektiivi on tuottanut teokset: Piirto (kor. Soile Lahdenperä, Le Space, Forum Box , Helsinki 2015, Barker-teatteri, Turku 2016), El Bimbo (kor. Jouni Järvenpää, Jojo – Oulun tanssin keskus, Oulu 2012), Ein Song (kor. Vivarium, Forum Box, Helsinki 2011) ja Matka (kor. Vivarium, Gallen-Kallelan museo, Espoo 2010). https://vivavivarium.weebly.com/

OBVIOUS UNEXPECTED
Vera Lapitskaya, Giorgio Convertito

IMG_7760

OBVIOUS UNEXPECTED tutkii verbaalisen ja ei-verbaalisen, sanojen ja liikkeen välistä vuorovaikutusta. Taiteilijoiden sisäiset runomaailmat muuntuvat jokaisessa hetkessä syntyviksi tansseiksi, tarinoiksi ja koreografioiksi. Dueton lähtökohta on verbaalisen materiaalin lähestyminen fyysisen kokemuksen kautta. Kuvat, kertomukset, hahmot ja koreogafiset elementit nivoutuvat yhteen, kun Convertito ja Lapitskaya tarkastelevat nyt-hetkeä ja liikettä kuin ne olisivat puhuttuja sanoja. Teos oli ensi-illassa Höyhentämön näyttämöllä Helsingissä keväällä 2018.

Videolinkki esitykseen: https://vimeo.com/256611584