program and artists

Perjantai / Friday 25.10.2019 / PERFORMANCE EVENING
19:00-21:00
Maunula talo, Maunula House Metsäpurontie 4

Night of solos and duets with Iiris Raipala & Mileen Borgonjon, Katariina Vähäkallio and Jasmiina Sipilä & Alejandro Olarte.

ILMAINEN SISÄÄNPÄÄSY! / FREE ENTRY!

Lauantai / Saturday 26.10.2019 / SESSIONS AND DISCUSSION
14:00-21:00
Studio Indictus, Intiankatu 3

14:00-18:00 Hetki Sessions -työpajat ammattilaisille / Hetki Sessions workhops for professionals with Pia Lindy, Soile Lahdenperä, Giorgio Convertito and Iiris Raipala

10€ käteisellä, sisältää keiton! / 10€ cash only, including a bowl of soup!
Ilmoittaudu mukaan pe 18.10. mennessä / Please sign up by Friday 18.10.

18:30-20:30 Keskustelu / Discussion
Moderointi / Moderated by Giorgio Convertito
Vapaa pääsy / Free entrance

Sunnuntai / Sunday 27.10.2019 / HETKI MIXER PERFORMANCE
16:00-18:00
Querq, Nilsiänkatu 10 A 2. kerros, 00510 Helsinki

Hetki Mixer with Matti Haaponiemi, Hanna Heino, Heini Nukari, Sebastian Lopéz-Lehto and Raisa Vennamo

LIPUT: 15€/10€ KÄTEISELLÄ TAI MOBILEPAY / TICKETS: 15€/10€ CASH OR MOBILEPAY

FRIDAY

INSTANT CONTACT, a duet by Iiris Raipala & Mileen Borgonjon

Nykyhetkessä sommiteltu teos, jossa kontakti-improvisaation keinoin tutkimme jännitteistä leikkiä mikroskooppisen  ja teleskooppisen tietoisuuden välillä, heijastellen vaikutelmia sekä sisäisestä että ulkoisesta maisemastamme.

An instantly composed contact improvisation performance exploring the play and tension between microscopic and telescopic awareness – our internal and external landscapes.

Iiris Raipala on työskennellyt laajasti tanssitaiteen kentällä, niin Suomessa kuin ulkomailla esiintyjänä, opettajana ja erilaisten tanssitapahtumien järjestäjänä. Hän on erikoistunut improvisaation ja kontakti-improvisaation harjoittamiseen, ja työskennellyt monen lajin merkittävän kehittäjän kuten Nancy Stark Smithin ja Lisa Nelsonin kanssa. Kontakti-improvisaation esittämisessä häntä kiehtoo estetiikka, joka kumpuaa painon ja fyysisen kontaktipisteen jakamisesta yhdistettynä ajoituksen ja yksityiskohtien tarkkuuteen.

Iiris Raipala has worked widely in the field of dance in Finland and abroad as a performer, teacher and an organiser. She is specialized in improvisation and contact improvisation. Iiris has worked with Nancy Stark Smith and Lisa Nelson among others. In performing contact improvisation she is fascinated by the esthetics of sharing weight and contact point when combined with specificity of timing and details.

Mileen Borgonjon on tanssija, runoilija ja tanssiopettaja, ja rakastaa hetken kompositiota, kontakti-improvisaatiota sekä liikkuvan ja runollisen kehon moniuloitteista maailmaa. Mileen on opiskellut sosiaalityötä ja pedagogiikkaa (Ghentin yliopisto) sekä tanssia, improvisaatiota ja esitystä Freiburgin TIP -tanssikoulussa. Hän on työskennellyt ja opiskellut muun muassa Julyen Hamiltonin, David Zambranon, Lilo Stahlin, Kirstie Simsonin, Maya Carrollin sekä Billie Hannen kanssa. Hän on osa belgialaista POST.TRAUM.Collective -ryhmää vuodesta 2013.

Mileen Borgonjon is a dancer & performer, poet and dance teacher. After her master in social work & pedagogics (University of Ghent), she graduated at TIP, school of dance, improvisation and performance in Freiburg (DE), which nourished and deepened her love for instant composition, contact improvisation and the many layered world of our moving and poetic body. Instant composition is her habitat. A universe. A poetic reality within and interconnected to our daily reality. Mileen has been training intensively with instant composition masters like Julyen Hamilton, David Zambrano, Lilo Stahl, Kirstie Simson, Maya Carroll and Billie Hanne.  As a performing artist as well as a teacher Mileen is fascinated by inter-human connections, surrendering to our power, reflexes and instinct, efficiency in motion, the diverse movement qualities we hold in our bodies, musicality, the fine universes of the different senses as well as the different body systems, and how they connect with space and time, the work of composing in the instant and what that means in a performance setting. Mileen often collaborates with artists of other media, looking for common or new artistic languages. Since 2013 she is part of the Belgium based artistic collaboration POST.TRAUM.Collective.

KAIKKI EILISEMME / ALL OUR YESTERDAYS, a solo by Katariina Vähäkallio

“Tulevaisuuteen kurkottava, solumuistinvarainen, osittainen rekonstruktio”

“Reaching towards the future, inside the cellular memory, partially reconstructed”

Jasmiina Sipilä & Alejandro Olarte

Jasmiina ja Alejandro ovat esiintyneet yhdessä useissa yhteyksissä ja Hetki Festivaalilla he keskittyvät monitaiteelliseen improvisaatioesitykseen ja meteliin (noise) konseptina.

Jasmiina and Alejandro have performed together in several occasions. In Hetki Festival they will explore interdisciplinary improvisation performance and the concept of noise.

Jasmiina Sipilä on tanssija, koreografi ja pedagogi. Hän työskentelee tanssialan vastuuopettaja Ammattiopisto Livessä, joka on Suomen ainoa ammatillinen erityisoppilaitos, jossa voi suorittaa tanssialan perustutkinnon. Sipilä on työskennellyt kansainvälisesti mm. Iso-Britaniassa, Virossa, Ruotsissa, Hong Kongissa, Kiinassa ja Intiassa. Hänen kiinnostuksensa on improvisaatio esitysmuotona ja pedagogisen praktiikan kehittäminen.

Jasmiina Sipilä is a dancer, a choreographer and a pedagogue. She is working for the Vocational College Live as a teacher in Vocational Qualification in Dance for students with special needs. Sipilä has worked internationally in UK, Finland, Estonia, Sweden, Hong Kong, China and India. Her main interest lies in improvisation as a performance form and developing pedagogical practice.

Alejandro Olarte on elektroakustinen muusikko, musiikin tohtori, tutkija ja pedagogi. Olarte työskentelee Helsingin Taideyliopiston Musiikkiteknologian laitoksella elektroakustisen musiikin lehtorina. Hänen keskeiset kiinnostuksensa ovat improvisaatio ja esiintyminen elektronisten instrumenttien ja syntetisaattoreiden kanssa, sekä tietokonemusiikki ja pedagogia.

Alejandro Olarte is an electroacoustic musician, doctor of music, researcher and pedagogue. Olarte is working for the Center for Music and Technology at the University of the Arts in Helsinki as Lecturer in Electroacoustic Music. His main interests include improvisation and performance with electronic instruments and synthesizers as well as computer music and pedagogy.

Katariina Vähäkallio

SATURDAY

Soile Lahdenperä

LahdenperäSoile,IMG_0399-1

Soile Lahdenperä on tanssitaiteen tohtori (2014), Alexander-tekniikan opettaja (1995) ja tanssija-koreografi (SNDO 1983). Soile on työskennellyt Zodiakissa (1987-2009) ja ollut perustamassa Sivuaskel festivaalia 1996. Hän toimii Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa Tanssitaiteen koulutusohjelmassa yliopistonlehtorina. Soile on tehnyt n. 40 koreografiaa, joista viimeisimpiä ovat Metsän kätkö (2018) Vivarium Kollektiivin kanssa ja Duo Bold Absurdium (2018) yhteistyössä Anna-Maija Terävän ja Nina Viitamäen kanssa.

“Improvisaatio on minulle esityksen nyt-hetkessä koreografioimista. Työpajassa avaan tätä työskentelytapaani ja harjoittelemme sitä.”

Soile Lahdenperä has Doctorate in Dance (2014), she is Alexander Technique teacher (1995) and studied dance and choreography (SNDO 1981-83). Soile has worked for Zodiak – Centre for New Dance (1987-2009) and for Side Step festival (1996-2009). She is university lecture in dance programme at Theatre Academy in University of the Arts Helsinki. Soile has choreographed about 40 works.

“Improvisation is for me choreographing a performance in present moment. In the workshop I will open my practice.”

Giorgio Convertito

GiorgioConvertito_photo_Nana Kim Hwanhee
photo by Nana Kim Hwanhee

A dance that emerges from a deeply perceived urgency is for me an extremely attractive way to approach movement creation and performing dance on stage. In the 45 minutes practice we will generate a free flow dance out of a stream of consciousness, a dance that is produced from a place of heightened consciousness and receptive streaming, at the same time aware of the compositional aspects. We will work with both movement and word, as interchangeable elements of the stream of consciousness.

Giorgio Convertito on italialainen tanssija ja koreografi joka asuu Helsingissä. Hän on kiinnostunut enimmäkseen improvisaatiosta ja tajunnanvirrasta, tekstin ja liikkeen yhdistämisestä ja tekee usein yhteistyötä muusikoiden kanssa.

Giorgio Convertito is an Italian dance maker based in Helsinki. His main interests are in the areas of improvisation and stream of consciousness, combining text and movement, and collaborating with musicians.

Iiris Raipala

tara isompi
photo by Rune Abro

Kontakti-improvisaatio on yhden tai useamman kumppanin kanssa harjoitettava tanssin ja liikkeen muoto, joka perustuu vuorovaikutukseen eri osapuolten välillä. KI:n tärkeä elementti on parin “kuunteleminen” ja toisaalta hänelle viestittäminen kontaktin kautta. KI:ssä viestintä tapahtuu pääosin tuntoaistin kautta.

Työpajassa tutustumme muutamiin lajin perustekniikoihin kuten kontaktipisteen seuraaminen, painon jakaminen sekä omien rajojen kuuntelu. Näihin taitoihin tutustuminen avaa fyysisesti ja psyykkisesti turvallisen ja innostavan tilan tanssillisille kohtaamisille.

Contact improvisation is a dance and movement technique danced with one or more partners and is about communication. An important element is listening to the partner and oneself as well as communication mainly through the sense of touch.

In the workshop we will get to know few basic techniques of CI like listening to the contact point, sharing weight and listening your own boundaries.

Iiris Raipala on työskennellyt laajasti tanssitaiteen kentällä, niin Suomessa kuin ulkomailla esiintyjänä, opettajana ja erilaisten tanssitapahtumien järjestäjänä. Hän on erikoistunut improvisaation ja kontakti-improvisaation harjoittamiseen, ja työskennellyt monen lajin merkittävän kehittäjän kuten Nancy Stark Smithin ja Lisa Nelsonin kanssa. Kontakti-improvisaation esittämisessä häntä kiehtoo estetiikka, joka kumpuaa painon ja fyysisen kontaktipisteen jakamisesta yhdistettynä ajoituksen ja yksityiskohtien tarkkuuteen.

Iiris Raipala has worked widely in the field of dance in Finland and abroad as a performer, teacher and an organiser. She is specialized in improvisation and contact improvisation. Iiris has worked with Nancy Stark Smith and Lisa Nelson among others. In performing contact improvisation she is fascinated by the esthetics of sharing weight and contact point when combined with specificity of timing and details.

Pia Lindy

kirjasto_pia(1)

Tanssija, koreografi Pia Lindy (s. 20.11.1968) on valmistunut Amsterdamin teatterikoulun The School for New Dance Development -laitokselta 1995 ja toteuttanut useita esitys- ja yhteistyöprojekteja eri taiteilijoiden ja toimijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. Hän on ohjannut tanssi- ja liiketyöpajoja eri oppilaitoksissa ja niiden ulkopuolella sekä toiminut taiteellisissa työryhmissä ja organisaatioissa. Työssään Lindy on pohtinut yhteiskuntaan, tanssiin ja taiteeseen sidottuja odotuksia ja arvoja. Mitä tanssi/taide kertoo tai mitä sen pitäisi olla? Lindy on syventynyt improvisaatioon ja prosessikeskeisyyteen työskentely- ja esitysmuotona sekä toimintaan erilaisissa ympäristöissä ja konteksteissa.

SUNDAY

Matti Haaponiemi

haaponiemi_kuva_SiniMuranen
photo by Sini Muranen

Matti Haaponiemen liikkeellinen alkukoti on painisalilla, kreikkalais-roomalaisessa painissa. 2011 hän tutustui kontakti-improvisaatioon, josta alkoi hänen kiinnostuksensa nykytanssiin. Haaponiemi on työskennellyt ammattimaisesti vuodesta 2013 alkaen ja vuonna 2017 hän valmistui tanssijaksi Outokummun ammattiopistosta. Haaponiemen tämän hetkisiä kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa kontaktityöskentely, kokeellinen elektroninen musiikki sekä työskentely julkisessa tilassa.

“Tällä hetkellä ajattelen, että improvisaatio itsenäisenä esitysmuotona on energiatyötä, jossa energia voittaa muodon. On yhdentekevää mitä valintoja tekee, joten on tärkeää tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan kuitenkaan mihinkään tiettyyn pyrkimättä. Improvisaatio on jatkuvaa kaiken hyväksymistä ja kyseenalaistamista.”

Matti Haaponiemi‘s movement background is in greco-roman wrestling. Much later in his life he stumbled upon contact improvisation and became interested in contemporary dance. Haaponiemi has graduated from North Karelia College Outokumpu as a dancer in 2017. At the moment Haaponiemi is interested in working with contact, experimental electronic music and going towards public spaces.

 “I think that improvisation as a form of performance is about working with energy and the energy comes before the form. It is trivial what choices one makes so therefore it’s important to make the right choices at the right moment without trying to achieve anything particular. Improvisation is a continuous practice of accepting and questioning of everything.”

http://mattihaaponiemi.fi

Hanna Heino

Ensimmäisen vuosikurssin tanssijoiden  kenraaliharjoitukset
photo by Janette Viiliäinen

Hanna Heino on helsinkiläinen tanssintekijä pääinsturmenttinaan improvisaatio. Hänen liikkeelliset juurensa ovat flamencossa, kontakti-improvisaatiossa, luonnossa liikkumisessa sekä lukuisissa erilaisissa somaattisissa harjoitteissa, kuten autenttinen liike ja asahi.

“Minulle Improvisaatio on aistien hienovirittämistä, luottamuksen harjoittamista ja hauskinta tekemistä yhdessä mitä tiedän. Minua kiehtoo alati laajeneva kapasiteetti, tanssin keksiessä mihin keho pystyy.”

Hanna Heino is dance maker from Helsinki, improvisation working as her main interest and instrument. Roots of her movement are in flamenco, contact improvisation, moving in the forests and various somatic practices like Authentic Movement and Asahi.

“For me improvisation is about fine tuning the senses, a practice of trust and the most fun that I know.  I’m fascinated by the capacity of the the play between people and how the dance can invent what the body can do.”

Sebastian Lopéz-Lehto

68918513_723958958075818_3333793326422818816_n

My name is Sebastian López-Lehto. I am from central Finland. Dance improvisation for me among other things is about the beauty and richness of presence. By presence I mean sense of openness and aliveness of the space, bodies and relations. To cultivate presence I practise experiencing contact improvisation, Feldenkrais, Continuum, capoeira and Brazilian circle music. I think in general I look for some sort of autenticity. Among other things.

Nimeni on Sebastian López-Lehto, olen kotoisin keski-Suomesta. Tanssi-improvisaatio on minulle läsnäolon kauneutta ja rikkautta. Läsnäololla tarkoitan tilan, kehojen ja suhteiden avoimuutta ja elävyyttä, ja harjoittelen sitä tekemällä erilaisia tekniikoita kuten kontakti-improvisaatiota, Feldenkraisia, Continuumia, capoeiraa ja brasiliaista musiikkia. Pyrin autenttisuuteen.

Heini Nukari

HeiniNukari_kuva_AuraNukari
photo by Aura Nukari

Heini Nukari on tanssi- ja äänitaiteilija, jolle liike ja ääni ovat samanvahvuisia ilmaisumuotoja. Hän on tutkinut niiden suhdetta improvisaation, musiikin tekemisen ja Body is Voice -työskentelyn kautta.

Viime vuosina hän on työskennellyt Layers -solo improvisation – praktiikan parissa Pia Lindyn kanssa sekä TRIOT-improvisaatioryhmässä Elina Hauta-ahon ja Kaisa Kukkosen kanssa.

“Minua kiinnostaa improvisaatio olemisen tapana. Ehkä voimme olla koko ajan improvisaatiossa: vain syvyys, näkyvyys, kuuluvuus, laadut ja suhde ympäristöön vaihtelevat.”

Heini Nukari is a dance-voice artist working with voice and movement as equal means of expression. She has explored their relationship through improvisation, music and Body is Voice work.

In the last years she has been working with Layers – solo improvisation practice with Pia Lindy and with TRIOT -improvisation group with Elina Hauta-aho and Kaisa Kukkonen.

“I’m interested in improvisation as a way of being. Maybe we could be in improvisation all the time; only the depth, visibility, qualities and relationship with surrounding are changing.”

Raisa Vennamo

RaisaVennamo_photo_KariLoyttyjarvi
photo by Kari Löyttyjärvi

Raisa Vennamo (s. 1954) on tanssija-koreografi ja Feldenkrais-ohjaaja.
Raisa on toiminut koko työelämänsä tanssin freelance kentällä, viimeiset 20 vuotta myös yrittäjänä omassa Feldenkrais-praktiikassaan. Lähtöisin modernista tanssista (Cunningham-tekniikka) Raisa on 1990-luvulta lähtien kulkenut kohden improvisaatiota esitystyössään, ja työ Feldenkrais-ohjaajana on kehittänyt hänen herkkyyttään hetkessä tapahtuvalle. Alunperin Raisan lähtökohta tanssiin on ollut koreografia, ja improvisaatiossa häntä kiinnostaakin valppaus hetkessä syntyville rakenteille, itseohjautuvuus kohden kokonaisuutta, älyn ja tunteen tasapaino.

Raisa Vennamo (born 1954) is a dancer-choreographer and a Feldenkrais-practitioner. In the dance field Raisa has been working as a freelancer during her entire working life and has been giving Feldenkrais-lessons through her own practice for the past 20 years. Started from modern dance (Cunningham-technique) from 1990 on Raisa has been working on improvisation in her performance work and has developed her sensitivity for the present moment through her work as a Feldenkrais-practitioner. Originally her starting point to dance has been choreography and in improvisation she is interested in being awake to recognise spontaneous structures evolving in performance, being self guided and having a good balance between intellect and emotion.