Sunnuntai / Sunday

Sunnuntai / Sunday 27.10.2019 / HETKI MIXER PERFORMANCE
16:00-18:00
Querq, Nilsiänkatu 10 A 2. kerros, 00510 Helsinki

Hetki Mixer is an improvised meeting of five  dance artists: Matti Haaponiemi, Hanna Heino, Heini Nukari, Sebastian Lopéz-Lehto and Raisa Vennamo

LIPUT 15€/10€ KÄTEISELLÄ TAI MOBILEPAY / TICKETS 15€/10€ OR WITH MOBILEPAY

Matti Haaponiemi

haaponiemi_kuva_SiniMuranen
photo by Sini Muranen

Matti Haaponiemen liikkeellinen alkukoti on painisalilla, kreikkalais-roomalaisessa painissa. 2011 hän tutustui kontakti-improvisaatioon, josta alkoi hänen kiinnostuksensa nykytanssiin. Haaponiemi on työskennellyt ammattimaisesti vuodesta 2013 alkaen ja vuonna 2017 hän valmistui tanssijaksi Outokummun ammattiopistosta. Haaponiemen tämän hetkisiä kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa kontaktityöskentely, kokeellinen elektroninen musiikki sekä työskentely julkisessa tilassa.

“Tällä hetkellä ajattelen, että improvisaatio itsenäisenä esitysmuotona on energiatyötä, jossa energia voittaa muodon. On yhdentekevää mitä valintoja tekee, joten on tärkeää tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan kuitenkaan mihinkään tiettyyn pyrkimättä. Improvisaatio on jatkuvaa kaiken hyväksymistä ja kyseenalaistamista.”

Matti Haaponiemi‘s movement background is in greco-roman wrestling. Much later in his life he stumbled upon contact improvisation and became interested in contemporary dance. Haaponiemi has graduated from North Karelia College Outokumpu as a dancer in 2017. At the moment Haaponiemi is interested in working with contact, experimental electronic music and going towards public spaces.

 “I think that improvisation as a form of performance is about working with energy and the energy comes before the form. It is trivial what choices one makes so therefore it’s important to make the right choices at the right moment without trying to achieve anything particular. Improvisation is a continuous practice of accepting and questioning of everything.”

http://mattihaaponiemi.fi

Hanna Heino

Ensimmäisen vuosikurssin tanssijoiden  kenraaliharjoitukset
photo by Janette Viiliäinen

Hanna Heino on helsinkiläinen tanssintekijä pääinsturmenttinaan improvisaatio. Hänen liikkeelliset juurensa ovat flamencossa, kontakti-improvisaatiossa, luonnossa liikkumisessa sekä lukuisissa erilaisissa somaattisissa harjoitteissa, kuten autenttinen liike ja asahi.

“Minulle Improvisaatio on aistien hienovirittämistä, luottamuksen harjoittamista ja hauskinta tekemistä yhdessä mitä tiedän. Minua kiehtoo alati laajeneva kapasiteetti, tanssin keksiessä mihin keho pystyy.”

Hanna Heino is dance maker from Helsinki, improvisation working as her main interest and instrument. Roots of her movement are in flamenco, contact improvisation, moving in the forests and various somatic practices like Authentic Movement and Asahi.

“For me improvisation is about fine tuning the senses, a practice of trust and the most fun that I know.  I’m fascinated by the capacity of the the play between people and how the dance can invent what the body can do.”

Sebastian Lopéz-Lehto

68918513_723958958075818_3333793326422818816_n

My name is Sebastian López-Lehto. I am from central Finland. Dance improvisation for me among other things is about the beauty and richness of presence. By presence I mean sense of openness and aliveness of the space, bodies and relations. To cultivate presence I practise experiencing contact improvisation, Feldenkrais, Continuum, capoeira and Brazilian circle music. I think in general I look for some sort of autenticity. Among other things.

Nimeni on Sebastian López-Lehto, olen kotoisin keski-Suomesta. Tanssi-improvisaatio on minulle läsnäolon kauneutta ja rikkautta. Läsnäololla tarkoitan tilan, kehojen ja suhteiden avoimuutta ja elävyyttä, ja harjoittelen sitä tekemällä erilaisia tekniikoita kuten kontakti-improvisaatiota, Feldenkraisia, Continuumia, capoeiraa ja brasiliaista musiikkia. Pyrin autenttisuuteen.

Heini Nukari

HeiniNukari_kuva_AuraNukari
photo by Aura Nukari

Heini Nukari on tanssi- ja äänitaiteilija, jolle liike ja ääni ovat samanvahvuisia ilmaisumuotoja. Hän on tutkinut niiden suhdetta improvisaation, musiikin tekemisen ja Body is Voice -työskentelyn kautta.

Viime vuosina hän on työskennellyt Layers -solo improvisation – praktiikan parissa Pia Lindyn kanssa sekä TRIOT-improvisaatioryhmässä Elina Hauta-ahon ja Kaisa Kukkosen kanssa.

“Minua kiinnostaa improvisaatio olemisen tapana. Ehkä voimme olla koko ajan improvisaatiossa: vain syvyys, näkyvyys, kuuluvuus, laadut ja suhde ympäristöön vaihtelevat.”

Heini Nukari is a dance-voice artist working with voice and movement as equal means of expression. She has explored their relationship through improvisation, music and Body is Voice work.

In the last years she has been working with Layers – solo improvisation practice with Pia Lindy and with TRIOT -improvisation group with Elina Hauta-aho and Kaisa Kukkonen.

“I’m interested in improvisation as a way of being. Maybe we could be in improvisation all the time; only the depth, visibility, qualities and relationship with surrounding are changing.”

Raisa Vennamo

RaisaVennamo_photo_KariLoyttyjarvi
photo by Kari Löyttyjärvi

Raisa Vennamo (s. 1954) on tanssija-koreografi ja Feldenkrais-ohjaaja.
Raisa on toiminut koko työelämänsä tanssin freelance kentällä, viimeiset 20 vuotta myös yrittäjänä omassa Feldenkrais-praktiikassaan. Lähtöisin modernista tanssista (Cunningham-tekniikka) Raisa on 1990-luvulta lähtien kulkenut kohden improvisaatiota esitystyössään, ja työ Feldenkrais-ohjaajana on kehittänyt hänen herkkyyttään hetkessä tapahtuvalle. Alunperin Raisan lähtökohta tanssiin on ollut koreografia, ja improvisaatiossa häntä kiinnostaakin valppaus hetkessä syntyville rakenteille, itseohjautuvuus kohden kokonaisuutta, älyn ja tunteen tasapaino.

Raisa Vennamo (born 1954) is a dancer-choreographer and a Feldenkrais-practitioner. In the dance field Raisa has been working as a freelancer during her entire working life and has been giving Feldenkrais-lessons through her own practice for the past 20 years. Started from modern dance (Cunningham-technique) from 1990 on Raisa has been working on improvisation in her performance work and has developed her sensitivity for the present moment through her work as a Feldenkrais-practitioner. Originally her starting point to dance has been choreography and in improvisation she is interested in being awake to recognise spontaneous structures evolving in performance, being self guided and having a good balance between intellect and emotion.