taiteilijat / artists

PIA LINDY 

Tanssija, koreografi Pia Lindy (1968) valmistui Amsterdamin Teatterikoulun The School for New Dance Development-osalta vuonna 1995. Hän on työskennellyt lähtien taiteilijana, opettajana ja fasilitoijana erilaisissa työryhmissä ja projekteissa monenlaisissa ympäristöissä ja konteksteissa. Häntä kiinnostaa miten yhteiskunta näkyy ja tuntuu kehoissamme, liikkeissämme, teoissamme tai valinnoissamme. Mitä on taide tässä ajassa? Lindy on syventynyt improvisaatioon ja prosessikeskeisyyteen työskentely-,esitys-ja jakamisen tapana. Viime vuosina taideprojektien painopisteinä ovat olleet kokemuksellisuus, vuoropuhelu ja osaamisen sekoittuminen eri ikäisten ja taustaisten ihmisten kesken.

Dancer, Choreographer Pia Lindy (1968) graduated from Amsterdam’s School for New Dance Development in 1995 and since then has worked on several solo/group works and collaborative projects with different artists and other people in Finland and abroad. In her work Pia has been exploring expectations and values embodied in art and society. What has dance / art to offer us or what should it be?  Lindy´s working, teaching and performing is based on  improvisation and process—oriented approaches. In the latest projects the focus has been on experiences, the moving dialogues and the mixing of skills/knowledge between people from different backgrounds and age.

Photo by Aura Nukari.

BENIAMINO BORGHI

Beniamino Borghi (b. 1978), born in Milan, is a dance and media artist. Combining an education in Interior design, he developed his knowledge in dance mostly through several workshops led by relevant artists such as David Hernandez, Ted Stoffer, Koshro Adibi, Inaki Azpillaga, David Zambrano, Tero Saarinen and DV8 Physical Theatre. Dance is a language that, combined with other media, can deeply represent the human complexity. The use of cameras during movement researching and following external inputs can help to create a more “polymentional” improvisation.

Pictures photos by Stéphane Louesdon

TITTA COURT

“For me improvisation is a creative presence in the moment of now with different awarenesses. It is the unexpected and actions that I probably wouldn’t have been able to plan. In improvisation life and living is strongly present.”

“Improvisaatio on minulle luovaa läsnäoloa nyt-hetkessä huomioiden samalla erilaisia tietoisuuksia. Se on yllättymistä, tekoja, joita en ehkä olisi edes osannut suunnitella. Improvisoidessa en aseta elämää hetkeksi syrjään vaan elämä on vahvasti läsnä.”

Vuodesta 1991 lähtien valmistuttuaan Teatterikorkeakoulun tanssitaiteenlaitokselta tanssitaiteen maisteriksi Titta Court on ahkeroinut tanssijana, koreografina, opettajana ja tuottajana. Palattuaan Pohjois-Suomeen vuonna 1997 hän on aktiivisesti tehnyt tanssitaidetta näkyväksi vieden esityksiä poikkeuksellisiin tiloihin, toteuttanut erilaisia monitaiteellisia produktioita ja tehnyt kansainvälistä yhteistyötä. Court on toteuttanut teoksia lukuisiin julkisiin tiloihin, tehtaaseen, yksityisiin koteihin sekä luontoon unohtamatta näyttämöitä ja festivaaleja ympäri Suomen sekä koko Barentsin alueella. Court valmistui Skinner Releasing Tekniikan opettajaksi vuonna 2011.

Titta Court is north Finland –based dance artist who has been working as dancer, choreographer, dance teacher and producer since 1991. Court has produced work for numerous public spaces, factories, hospitals, private homes and nature not to mention stages and venues across Finland and the extensive Barents Region. Titta Court holds MA in Dance (1993) and is certified teacher in Skinner Releasing Technique ™ (2011).

JUSSI ULKUNIEMI

Jussi Ulkuniemi

Jussi Ulkuniemi on tanssitaiteilija ja valokuvaaja, jonka kiinnostuksen kohteita tanssi-improvisaatiossa ovat kehollisen kommunikaation monimuotoisuus sekä mielikuvituksen ja fyysisen maailman vuorovaikutuksellisuuden tutkiminen. Kaikessa liiketyöskentelyssä hän hakee tilaa jossa kuunteleminen ja intentionaalisuus ovat aktiivisessa, aaltoilevassa suhteessa keskenään. Tanssitaustana capoeira tuo Ulkuniemelle reaktiivisuuden, yllättämisen ja jännitteiden luomisen osaksi hänen improvisaatiotaan. Leikkiminen, huumori ja pelaaminen toimivat hänelle tärkeinä työkaluina kohti minkä tahansa kaltaista taiteellista työskentelyä.

Jussi Ulkuniemi (he/they) is a dance artist and a photographer, whose interests in dance improvisation lies in vibrant kinesthetic communication and fluctuating interplay between the physical and imaginary thinking. In movement practices, he is interested in how release and listening mingle with clear intentionality. With a background in capoeira, Jussi Ulkuniemi often uses reactivity, surprise and interplay of tensions as a way of forming improvisation. States of play and humour work for him as important tools for forming creative work of any kind.

TERHI VAIMALA

Miika Storm Photography
Miika Storm Photography

Terhi Vaimala on työskennellyt monipuolisesti suomalaisen nykytanssin kentällä vuodesta 2003 tanssijana, tanssin tekijänä ja pedagogina. Viimeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat Carl Knif Company, Petri Kekoni Company ja Liquid Ensemble. Improvisaatio on Terhille tapa prosessoida ja tutkia oman keho-mielen mekaniikkaa ja sisäistä maailmaa, kommunikoida ja koreografioida. Erilaiset somaattiset tekniikat, kokemuksellinen anatomia, jooga ja musiikkiopinnot ovat vaikuttaneet Terhin tapaan lähestyä nykytanssin kehollisuutta ja improvisaatiota muodostaen työskentelytavan, joka kehittyy edelleen vuorovaikutuksessa 2017 alkaneisiin fysioterapiaopintoihin.

Terhi Vaimala has worked widely in the field of Finnish contemporary dance since 2003 as a dancer, dance maker and pedagogue. Her most recent collaborations are with Carl Knif Company, Petri Kekoni Company and Liquid Ensemble. Through improvisation, Terhi processes and explores the mechanics of her body-mind as well as internal landscapes and perceptions. Improvisation offers the means to communicate and create choreography. Somatic techniques, experiential anatomy, yoga and music studies have influenced Terhi´s approach to the physicality of contemporary dance. This, together with improvisation, has developed into the practice she now develops in interaction with physiotherapy studies since 2017.